Інформаційний бар'єр: Протидія російській прапаганді
24.02.2022

Мета проєкту:

"Інформаційний бар'єр" спрямований на протидію російській прапаганді шляхом надання об'єктивної, перевіреної інформації про поточні події в Україні. Проєкт зосереджений на розкритті правдивої картини ситуації в таких містах, як Львів, Київ та інших локаціях країни, для міжнародних партнерів, постачальників гуманітарної допомоги, журналістів та широкої громадськості.

Основні завдання:

1. Збір та аналіз інформації:

Щоденне отримання оновлень від місцевих джерел, волонтерів, та офіційних органів для створення найактуальнішої картини подій.

2. Виробництво контенту:

Створення достовірних репортажів, аналітичних матеріалів та інфографік, які відображають реальну ситуацію на місцях, контрастуючи з фейковими новинами російської пропаганди.

3. Розповсюдження інформації:

Ефективне поширення матеріалів через різноманітні канали комунікації, включаючи соціальні мережі, вебсайти, електронну пошту та співпрацю з міжнародними медіа.

4. Освітня діяльність:

Проведення вебінарів, семінарів та тренінгів для підвищення медіаграмотності серед населення та зміцнення критичного мислення щодо інформації, яка споживається.

5. Моніторинг пропаганди:

Слідкування за наративами російських ЗМІ та їхніх союзників, аналіз тенденцій та відповідь на неправдиві твердження фактами та доказами.


Очікувані результати:

  • Посилення інформаційного простору України та її міжнародного іміджу через об'єктивне висвітлення подій.

  • Зменшення впливу російської пропаганди на міжнародну спільноту та внутрішню аудиторію.

  • Підвищення рівня освіченості та критичного сприйняття інформації серед населення.

  • Створення надійної мережі партнерств між громадськими організаціями, медіа та міжнародними інституціями для спільної протидії дезінформації.


Проєкт "Інформаційний бар'єр" є критично важливим у боротьбі за правду в умовах інформаційної війни, забезпечуючи стійкість українського суспільства та його здатність чинити опір спробам маніпулювати громадською думкою.

Svit One - tools for business Made in Svit